Avondopleidingen SKO Vught en Den Bosch

 

Avondopleidingen SKO

Inhoud Cursus Middle Management en Bedrijfsvoering

Op deze pagina vindt u alle onderwerpen waaraan we tijdens de opleiding Middle Management, module "NEMAS Middle Management en Bedrijfsvoering" aandacht besteden. Ook tijdens de opleiding Personeelsconulent wordt deze module in zijn geheel behandeld.

Spreekt de inhoud van de opleiding u aan?

Kijkt u dan hier voor informatie over de opzet, startdatum en prijzen van de Opleiding NEMAS Middle Management en hier voor de Opleiding Personeelsconsulent.

Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op: 073 - 656 22 77 of info@avondopleidingensko.nl.

Communicatieproces

 • Elementen van het communicatieproces,
 • Vormen van mondelinge communicatie,
 • Vergaderen,
 • Mondelinge en schriftelijke communicatie,
 • Adviezen bij het schrijven van een rapport.

Communicatie in het bedrijf

 • Interne communicatie,
 • Externe communicatie.

Conflict hantering

 • Indeling van conflicten,
 • Oorzaken van conflicten,
 • Gedrag van partijen in een conflict,
 • Analyseren van het conflict,
 • Conflictoplossing.

Personeelsmanagement

 • Aannemen van nieuwe medewerkers,
 • Arbeidsovereenkomsten,
 • Activiteiten tijdens het dienstverband,
 • Beëindiging van het dienstverband.

Bestuurlijke aspecten van personeelsbeleid

 • Ontwikkelingen in het denken over personeelsbeleid,
 • Competentiemanagement,
 • Beloningsbeleid,
 • Sociale wetgeving,
 • Arbobeleid.

Financieel Management

 • Bepaling van en voorziening in de vermogensbehoefte,
 • Budgetvormen en budgettechnieken,
 • Kosten,
 • Kostprijsberekening en verschillenanalyse,
 • Break-evenanalyse,
 • Kengetallen.

Marketingmanagement

 • Ontwikkelingen in de marketing,
 • Product-marktstrategie,
 • Marketingmix met vier P’s of vier C’s,
 • Verkoopproces,
 • Marketinginformatie,
 • Inkoopproces.

Kwaliteitsmanagement

 • Betekenis van kwaliteit,
 • INK-model,
 • Management en Arbeid Nieuwe Stijl,
 • Hulpmiddelen bij kwaliteitsmanagement,
 • Normen.

Productiemanagement

 • Research en ontwikkeling,
 • Productiemethoden,
 • Onderhoud aan productiemiddelen.

Logistiek Management

 • Goederenstroombeheersing,
 • Routing en lay-out,
 • Voorraadbeheer,
 • Optimale bestelgrootte.

Informatiemanagement

 • Informatieverzorgingsproces,
 • Eisen aan informatieverzorging en informatiesystemen,
 • Automatisering.