Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Avondopleidingen SKO

NRTO-keurmerk

Avondopleidingen SKO is aangesloten bij de NRTO (de Nederlandse Raad voor Training en opleiding) en heeft het NRTO-keurmerk behaald.
De NRTO behartigt de belangen van private opleiders in Nederland. Binnen de NRTO staat kwaliteit centraal.
De missie van de NRTO is "Het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren".

Wij onderschrijven deze missie en ook bij ons staat kwaliteit centraal:
We zijn transparant over onze opleidingen, we zorgen voor een persoonlijke en professionele omgang met klanten, werken met deskundig personeel en we meten onze klantresultaten.

Algemene voorwaarden NRTO

Inschrijving voor een opleiding of cursus bij Avondopleidingen SKO is mogelijk door inschrijving via het inschrijfformulier op deze website.

Wij conformeren ons aan de algemene voorwaarden zoals opgesteld door het NRTO.


Door inschrijving via het online inschrijfformulier verklaart de cursist akkoord te gaan met de algemene voorwaarden voor consumenten opgesteld door het NRTO.


Klik hier om de algemene voorwaarden te lezen van het NRTO:

Gedragscode NRTO

De brancheorganisatie NRTO en zijn leden rekenen het tot hun verantwoordelijkheid om normen vast te leggen met betrekking tot het gedrag van de leden.

Doel van de NRTO gedragscode is daarmee een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering en de bevordering van deskundigheid en betrouwbaarheid van de leden. De gedragscode functioneert daarbij als een visitekaartje van de branche.

Als lid van de NRTO conformeren wij ons aan de opgestelde gedragscode.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.