Avondopleidingen SKO Vught en Den Bosch

 

Avondopleidingen SKO

Inhoud cursus Algemene Managementkennis

Op deze pagina vindt u alle onderwerpen waaraan we tijdens de opleiding Middle Management, module "NEMAS Algemene Managementkennis" aandacht besteden.

Spreekt de inhoud van de opleiding u aan?

Kijkt u dan hier voor informatie over de opzet, startdatum en prijzen van de Opleiding NEMAS Middle Management

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op: 073 - 656 22 77 of info@avondopleidingensko.nl.

Management

 • Bestuurlijke activiteiten,
 • Management en procesbeheersing,
 • Managementniveaus
 • Management; een interdisciplinaire aanpak.

Omgeving en belanghebbenden

 • Plaats van bedrijven in de maatschappij,
 • Veranderingen in de omgeving,
 • Belanghebbenden,
 • Ondernemingsraad.

Plaatsbepaling van organisaties

 • Sectoren van bedrijvigheid,
 • Bedrijfskolom,
 • Samenwerking tussen bedrijven,
 • Rechtsvormen van een bedrijf.

Denkscholen

 • Klassieke benadering,
 • Humanrelationsbenadering,
 • Systeembenadering en contingentiebenadering.

Bestuurlijke besluitvorming

 • Organisatiebestuur als beslissingsproces,
 • Rationeel besluitvormingsmodel,
 • Beslissingsmodellen,
 • Soorten beslissingen.

Strategische planning

 • Strategisch beleid,
 • Levenscyclus van producten,
 • Strategieformuleringsproces.

Van doelstellingen naar ondernemingsplan

 • Missie en core business van een bedrijf,
 • Doelstellingen,
 • Beleidsbepaling,
 • Ondernemingsplan.

Planning in het bedrijf

 • Betekenis van planning,
 • Plannen ingedeeld naar termijn,
 • Capaciteits- en bezettingsplanning,
 • Netwerkplanning.

Procesbeheersing

 • Soorten procesbeheersing,
 • Feedback-mechanismen in organisatiebestuur,
 • Procesbeheersing volgens Mintzberg.

Taakverdeling en taakontwerp

 • Taakverdeling,
 • Taakverdeling en werkstructurering.

Horizontale taakverdeling

 • Taakverdeling op hetzelfde hiërarchisch niveau,
 • Indeling naar gelijksoortigheid van het werk,
 • Indeling naar samenhang van het werk,
 • Coördinatie en horizontale taakverdeling.

Verticale taakverdeling

 • Hiërarchie,
 • Spanwijdte en omspanningsvermogen,
 • Vergroting van het omspanningsvermogen,
 • Delegatie.

Organisatie stelsels

 • Organisatiestructuur en organisatieschema,
 • Lijnorganisatie,
 • Lijn- en staforganisatie,
 • Lijn- en staforganisatie met functionele relaties,
 • Projectorganisatie, matrixorganisatie en ententestructuur,
 • Organisatiemodellen volgens Mintzberg,
 • Keuze van een organisatieontwerp.

Organisatie-ontwikkeling

 • Groeifases van een bedrijf,
 • Relaties en interdependenties,
 • Organisatiecultuur,
 • Veranderingsproces.

Leidinggeven

 • Taken van de manager,
 • Leiderschapstheorieën,
 • Leiderschap en mate van participatie,
 • ‘Management-by’-technieken,
 • Informeel leiderschap,
 • Time management.

Motivatie van medewerkers

 • Motivatietheorieën,
 • Arbeidsmotiverende omstandigheden.