Financieel administratieve termen Nederlands - Engels

Is Nederlands niet jouw moedertaal? Spreek je wel Engels en wil je graag de opleiding Basiskennis Boekhouden BKB volgen?
Wij hebben de meest voorkomende financieel administratieve termen van de opleiding BKB, voor jou op een rijtje gezet.
Zie onderstaand.

NederlandsEngels
 activa assets
 balans balance sheet
 debet debit
 credit credit
 journaalpost journal entry
 grootboek (general) ledger
 balansmutatie balance mutation
 resultatenrekening income statement
 boekwaarde book value
 afschrijving depreciation
 voorraad stock
 inkoop purchase
 verkoop sales
 rentabiliteit profitability
 liquiditeit liquidity
 solvabiliteit solvency
 kostenplaats cost center
 boekhoudsysteem accounting system
 factuur invoice
 eigen vermogen equity
 inventaris inventory
 kas cash
 bank bank
 debiteuren accounts receivable/debtors
 crediteuren accounts payable/creditors
 winst profit
 verlies loss
 betalingsvoorwaarden payment terms
 BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) VAT (Value Added Tax)
 bank bank
 financiële administratie financial administration
 kruisposten cross entries
 privé-opnames drawings
 privéstortingen private deposits
 resultaat voor belasting pre-tax profitReactie plaatsen