Avondopleidingen SKO Vught en Den Bosch

 

Avondopleidingen SKO

Inhoud
Opleiding Basiskennis Loonadministratie BKL

Op deze pagina vindt u alle onderwerpen waaraan we tijdens de opleiding Basiskennis Loonadministratie BKL aandacht besteden.

Spreekt de inhoud van de opleiding u aan?

Kijkt u dan hier voor informatie over de opzet, startdatum en prijzen van de Opleiding Basiskennis Loonadministratie BKL

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op: 073 - 656 22 77 of info@avondopleidingensko.nl.

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid

 • Arbeidsovereenkommsten,
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten,
 • Overige arbeidsverhoudingen,
 • Einde arbeidsovereenkomst,
 • Medezeggenschap,
 • Arbeidsomstandigheden,
 • Arbeidstijden,
 • Socialezekerheidswetgeving,
 • Arbeidsongeschiktheid en ziekte,
 • Wet arbeid en zorg,
 • Werkloosheidswet.

Loonheffing

 • Dienstbetrekking,
 • Inhoudingsplicht,
 • Loonbegrip,
 • Loonheffingen,
 • Loonaangifte,
 • Betalen loonheffingen,
 • Sancties rond de loonheffingen,
 • Bezwaarprocedure,
 • Formulieren.