Avondopleidingen SKO Vught en Den Bosch

 

Avondopleidingen SKO

Inhoud Cursus Zakelijk Nederlands

Op deze pagina vindt u alle onderwerpen waaraan we tijdens de cursus Zakelijk Nederlands aandacht besteden.

Spreekt de inhoud van de cursus u aan?

Kijkt u dan hier voor informatie over de opzet, startdatum en prijzen van de Cursus Zakelijk Nederlands

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op: 073 - 656 22 77 of info@avondopleidingensko.nl.

Grammatica

Werkwoorden

 • Zwakke, sterke, gemengde en onregelmatige werkwoorden,
 • Vervoeging, 't kofschip,
 • Voltooid en onvoltooid deelwoord.

Stijlproblemen

 • Tautologie,
 • Pleonasme,
 • Contaminatie,
 • Cliché,
 • Dubbele ontkenning,
 • Twee voegwoorden naast elkaar,
 • Gebruik van onnodige woorden.

Grammaticale problemen

 • Mij/ik,
 • Als/dan,
 • Hen/hun/ze,
 • Met wie/waarmee,
 • Dat/wat,
 • Die/aan wie,
 • Sommige/sommigen,
 • Hebben/zijn,
 • Enige/enigste,
 • Mits/tenzij,
 • Te danken aan/te wijten aan,
 • Geregeld/regelmatig,
 • Noch/nog.

Zinsdelen

 • Onderwerp,
 • Werkwoordelijk gezegde,
 • Lijdend voorwerp,
 • Meewerkend voorwerp.

Woordsoorten

 • Lidwoord,
 • Zelfstandig naamwoord,
 • Bijvoeglijk naamwoord,
 • Persoonlijk, bezittelijk, vragend, aanwijzend, betrekkelijk en onbepaald voornaamwoord,
 • Voorzetsel,
 • Voegwoord,
 • Bijwoord,
 • Telwoord.

Zinsbouw

 • Hoofd- en bijzinnen,
 • Inversie,
 • Congruentie/incongruentie,
 • Bedrijvende en lijdende vorm,
 • Samentrekking van zinnen,
 • Tangconstructie.

Spelling

In dit onderdeel worden de spellingsregels behandeld en geoefend.

Woordenschat

 • Moeilijke woorden

Klinkers en medeklinkers

 • Korte klanken, lange klanken, dubbelklanken en toonloze klanken en het gevolg voor de schrijfwijze,
 • Spelling van bijvoeglijk naamwoord en bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord,
 • Aaneenschrijven van woorden,
 • Tussenletter -n- en -s-,
 • Lettergrepen,
 • Gebruik van hoofdletters,
 • Afkortingen,
 • Letter- en leestekens.

Spelling van

 • Werkwoorden van Engelse afkomst,
 • Bastaardwoorden,
 • Verkleinwoorden,
 • Meervouden.

Correspondentie

Hierbij wordt ingegaan op het schrijven van een zakelijke brief in correct Nederlands. Er worden in de verschillende lesblokken een aantal brieven behandeld.

Opzet van een brief

 • Blokmodel,
 • Algemene gegevens als Adressering, Referteregel, Aanhef, Afsluiting,
 • Indeling in Inleiding, Kern en Afsluiting,
 • Schrijfstijl, Ik-vorm versus, Wij-vorm.

Verschillende zakelijke brieven

 • Verzoek om informatie,
 • Behandeling van een verzoek om informatie,
 • Uitnodigingsbrief,
 • Herinneringsbrief,
 • Aanmaning,
 • Laatste aanmaning,
 • Klachtenbrief: een klacht uiten,
 • Klachtenbrief: ingekomen klacht schriftelijk bevestigen (klachtenbehandeling),
 • Klachtenbrief: inhoudelijke reactie op ingekomen klacht (klachtenafhandeling),
 • Informatieverstrekking (circulaire).

Dit alles uiteraard in correct Nederlands.