Avondopleidingen SKO Vught en Den Bosch

 

Avondopleidingen SKO

Inhoud Cursus Rekenvaardigheid

Op deze pagina vindt u alle onderwerpen waaraan we tijdens de cursus Rekenvaardigheid aandacht besteden.

Spreekt de inhoud van de cursus u aan?

Kijkt u dan hier voor informatie over de opzet, startdatum en prijzen van de Cursus Rekenvaardigheid

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op: 073 - 656 22 77 of info@avondopleidingensko.nl.

Basisrekenen

 • Optellen en aftrekken,
 • Vermenigvuldigen en delen,
 • Volgorde van berekening (meneer van dalen wacht op antwoord),
 • Afronden,
 • Breuken,
 • Procenten,
 • Promillen,
 • Verhoudingen,
 • Gemiddelden (ongewogen en gewogen).

Afschrijvingen

 • Afschrijven van de aanschafwaarde,
 • Afschrijven van de boekwaarde,
 • Afschrijven over een deel van het jaar,
 • Restwaarde.

Vreemde valuta

 • Het kopen van vreemde valuta,
 • Het verkopen van vreemde valuta,
 • Bankkosten.

BTW

 • BTW op de verkoopprijs zetten (excl. BTW),
 • BTW uit de verkoopprijs halen (incl. BTW),
 • De essentie van de BTW,
 • Administratie,
 • Voorbelasting.

Facturen

 • Een factuur opstellen,
 • Tarra,
 • Goederenkortingen: rabat, kwantumkorting en seizoenkorting,
 • Betalingskortingen: korting voor contant en kredietbeperkingstoeslag,
 • Leveringscondities.

Verzekeringensoorten

 • Verzekering en elementaire begrippen als polis, verzekerde, e.d.,
 • Premieberekening,
 • Poliskosten, prolongatiekosten en assurantiebelasting,
 • Berekening van de schade-uitkering: onderverzekering en oververzekering,

Indexcijfers

 • Een (ongewogen) indexcijfer berekenen,
 • Indexpunten en procenten,
 • De basisperiode verleggen.

Rente

 • Renteberekening in jaren,
 • Renteberekening in maanden,
 • Renteberekening in dagen.