Avondopleidingen SKO Vught en Den Bosch

 

Avondopleidingen SKO

Inhoud Cursus Notuleren

Op deze pagina vindt u alle onderwerpen waaraan we tijdens de cursus Notuleren aandacht besteden.

Spreekt de inhoud van de cursus u aan?

Kijkt u dan hier voor informatie over de opzet, startdatum en prijzen van de Cursus Notuleren

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op: 073 - 656 22 77 of info@avondopleidingensko.nl.

Voorwaarden voor het maken van goede notulenVergaderbegrippen

 • Vergadering en notulen,
 • Vergaderdoelen,
 • Convocatie en agenda,
 • Agendapunten, vergaderpunten en agenda-bijlagen,
 • Presentielijst,
 • Vergaderruimte,

Vergadervormen

 • Verschillen in doel,
 • Verschillen in soort,
 • Verschillen in moment,

Verloop van een vergadering

 • Vaste agendapunten,
 • Variabele agendapunten,

Voorbereiding van een vergadering

 • Convocatie,
 • Agenda-overleg,
 • Agenda,
 • Agendabijlagen,
 • Verdere voorbereidingen,

Functies van de notulen

 • Het maken van aantekeningen,
 • Het uitwerken van aantekeningen,
 • Het model voor de notulen,
 • Archivering en verzending van de notulen,
 • Omgaan met vertrouwelijke gegevens,
 • Tijdschema van de organisatie van een vergadering,

Nederlandse taal

 • Spelling,
 • Formulering,
 • Stijl,

Verslagvormen

 • Letterlijk verslag,
 • Uitvoerig verslag,
 • Beknopt verslag,
 • Besluitenlijst en actiepuntenlijst,

Kennis van organisaties

 • Rechtsvormen van ondernemingen,
 • Rechtsvormen van instellingen,

Kennis van regelingen en instanties

 • Ondernemingsraad,
 • ARBO-dienst,
 • CAO,
 • Uitkeringsinstellingen,
 • Jaarrekening.