Avondopleidingen SKO Vught en Den Bosch

 

Avondopleidingen SKO

Inhoud Cursus Excel 2013

Op deze pagina vindt u alle onderwerpen waaraan we tijdens de cursus Excel 2013 aandacht besteden.

Spreekt de inhoud van de cursus u aan?

Kijkt u dan hier voor informatie over de opzet, startdatum en prijzen van de Cursus Excel 2013

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op: 073 - 656 22 77 of info@avondopleidingensko.nl.

Inleiding Windows

 • Algemene informatie Windows,
 • Starten en afsluiten van Excel,
 • Gegevens invoeren, bewaren en printen.

Werkbladen bewerken

 • Kolombreedte en rijhoogte,
 • Kolommen/rijen tussenvoegen/verwijderen/verbergen,
 • Cellen selecteren,
 • De inhoud van cellen wijzigen,
 • Verplaatsen/kopiëren,
 • Cellen samenvoegen,
 • Titels blokkeren,
 • Aanbrengen/verwijderen van pagina-einden,
 • Kop- en voetteksten, paginanummering.

Werkbladen opmaken

 • Vet, cursief en onderstrepen,
 • Lettergrootte en - type,
 • Teksten uitlijnen,
 • Cellen omkaderen,
 • Tekstkleur aanbrengen en tekst markeren,
 • Instelling van de getallencategorie.

Werken met meerdere werkbladen

 • Werkbladen toevoegen, verwijderen, verplaatsen en verbergen,
 • Naam van een werkblad wijzigen,
 • Werkbladen kopiëren en koppelen,
 • Celverwijzingen naar andere werkbladen.

Beveiliging van bestanden

 • Opslaan met een wachtwoord,
 • Werkmap/-blad/cellen beveiligen.

Berekeningen en formules

 • Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen en percentages,
 • Een berekening als formule inbrengen,
 • Formules kopiëren,
 • Rekenen in uren en dagen,
 • Formules weergeven i/h werkblad.

Celverwijzing

 • Relatieve celverwijzing,
 • Absolute celverwijzing.

Functies

 • AutoSom / GEMIDDELDE,
 • MAX en MIN / AANTAL,
 • AFRONDEN en GEHEEL,
 • ALS / NU en VANDAAG.

Gegevens sorteren, zoeken en filteren


Grafieken

 • Een grafiek maken, verplaatsen en verwijderen,
 • De grootte, opmaak en gegevens van een grafiek veranderen.