Avondopleidingen SKO Vught en Den Bosch

 

Avondopleidingen SKO

Algmene Voorwaarden 2022.1-SKO

Aanmelding

Aanmelding voor een opleiding/cursus dient te geschieden door middel van

NRTO

Avondopleidingen SKO is aangesloten bij de NRTO (de Nederlandse Raad voor Training en opleiding).
De NRTO behartigt de belangen van private opleiders in Nederland. Binnen de NRTO staat kwaliteit centraal.
De missie van de NRTO is "Het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren".

Wij onderschrijven deze missie en ook bij ons staat kwaliteit centraal:
We zijn transparant over onze opleidingen, we zorgen voor een persoonlijke en professionele omgang met klanten, werken met deskundig personeel en we meten onze klantresultaten.

Algemene voorwaarden NRTO

Wij conformeren ons aan de algemene voorwaarden zoals opgesteld door het NRTO.
Klik hier om de algemene voorwaarden van het NRTO te lezen.

Logo-NRTO

Gedragscode NRTO

De brancheorganisatie NRTO en zijn leden rekenen het tot hun verantwoordelijkheid om normen vast te leggen met betrekking tot het gedrag van de leden.

Doel van de NRTO gedragscode is daarmee een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering en de bevordering van deskundigheid en betrouwbaarheid van de leden. De gedragscode functioneert daarbij als een visitekaartje van de branche.

Als lid van de NRTO conformeren wij ons aan de opgestelde gedragscode.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.