Avondopleidingen SKO Vught en Den Bosch

 

Avondopleidingen SKO

Algmene Voorwaarden 2022.1-SKO

Aanmelding

Aanmelding voor een opleiding/cursus dient te geschieden door middel van

Annulering

Annulering van de cursus dient altijd schriftelijk of electronisch te gebeuren.

Binnen 14 dagen na aanmelding kan deze zonder opgave van redenen worden geannuleerd.*)

Voor de overige algemene voorwaarden klik op de link elders op deze pagina naar de Algemene voorwaarden 2022.1-SKO, opgesteld door het NRTO, artikel 5. Wij conformeren ons aan deze voorwaarden.

*) Indien annulering op een dusdanig laat tijdstip plaatsvindt dat SKO reeds kosten heeft gemaakt naar aanleiding van de aanmelding kunnen deze kosten in rekening worden gebracht.

NRTO

Avondopleidingen SKO is aangesloten bij de NRTO (de Nederlandse Raad voor Training en opleiding).
De NRTO behartigt de belangen van private opleiders in Nederland. Binnen de NRTO staat kwaliteit centraal.
De missie van de NRTO is "Het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren".

Wij onderschrijven deze missie en ook bij ons staat kwaliteit centraal:
We zijn transparant over onze opleidingen, we zorgen voor een persoonlijke en professionele omgang met klanten, werken met deskundig personeel en we meten onze klantresultaten.

Algemene voorwaarden
2022.1-SKO

Wij conformeren ons aan de algemene voorwaarden zoals opgesteld door het NRTO.
Klik hier om de algemene voorwaarden van het NRTO voor consumenten (Algemene Voorwaarden 2022.1-SKO) te lezen.

Gedragscode NRTO

De brancheorganisatie NRTO en zijn leden rekenen het tot hun verantwoordelijkheid om normen vast te leggen met betrekking tot het gedrag van zijn leden.

Doel van de NRTO gedragscode is daarmee een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering en de bevordering van deskundigheid en betrouwbaarheid van de leden. De gedragscode functioneert daarbij als een visitekaartje van de branche.

Als lid van de NRTO conformeren wij ons aan de opgestelde gedragscode.

logo NRTO