Privacyverklaring Avondopleidingen SKO

Avondopleidingen SKO, gevestigd aan Titus Brandsmalaan 1, Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Postbus 2227
5260 CE Vught
073 – 656 22 77
info@avondopleidignensko.nl
https://www.avondopleidingensko.nl/

Annemarie Vaes is de Functionaris Gegevensbescherming van Avondopleidingen SKO. Zij is te bereiken via annemarievaes@avondopleidingensko.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Avondopleidingen SKO verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Avondopleidingen SKO verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Avondopleidingen SKO verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Avondopleidingen SKO krijgt regelmatig vragen van cursisten over wanneer zij een opleiding/cursus hebben gevolgd en met welk resultaat.
Wij bewaren jouw gegevens daarom zolang als mogelijk.
Heb je hier bezwaar tegen, laat het ons dan s.v.p. weten. We verwijderen jouw gegevens dan uit onze administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Avondopleidingen SKO verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Avondopleidingen SKO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Avondopleidingen SKO gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Avondopleidingen SKO gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de foto’s sneller laden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
De cookies op onze website worden geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de statistiekprogramma’s die jouw surfgedrag bijhouden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics

Cookie: Mouseflow

Cookie: Mouseflow

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Avondopleidingen SKO en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar annemarievaes@avondopleidingensko.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Avondopleidingen SKO wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Avondopleidingen SKO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via telefoonnummer 073 – 656 22 77 (Annemarie Vaes) of mail ons: annemarievaes@avondopleidingensko.nl

.