Avondopleidingen SKO avondopleidingen sko bestaat 25 jaar

Inhoud Opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie PDL

Op deze pagina vindt u alle onderwerpen waaraan we tijdens de opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie PDL aandacht besteden.

Spreekt de inhoud van de opleiding u aan?

Kijkt u dan hier voor informatie over de opzet, startdatum en prijzen van de Opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie PDL.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op: 073 - 656 22 77 of info@avondopleidingensko.nl.

Landelijke diploma's


Diploma Associatie
Diploma LSSO
Diploma NEMAS

Inschrijven voor een opleiding of cursus

Module Loonheffingen 1

 • Inleiding tot de belasting- en premieheffing,
 • De inkomstenbelasting en de loonbelasting,
 • De loonheffingen,
 • De spelers en de spelregels,
 • De werknemer en de verzekerde,
 • De dienstbetrekking,
 • De verklaring arbeidsrelatie (VAR), de inhoudingsplichtige, het loon,
 • Loon in natura,
 • Aanspraken,

Module Loonheffingen 1 - Vervolg

 • De werkkostenregeling,
 • De reiskosten,
 • Priv├ęgebruik auto,
 • Vrijstellingen,
 • De levensloopregeling,
 • De pensioenregeling,
 • Internationale belastingheffing,
 • Internationale sociale zekerheid,
 • Inkomstenbelasting.

Module Loonheffingen 2

 • Inleiding tot de heffing,
 • Premies werknemersverzekeringen,
 • Over eigen risico, kortingen en vrijstelling,
 • Bijdrage zorgverzekeringswet,
 • Loonbelasting en premie volksverzekeringen,
 • Loonstrook,
 • De tijdvaktabellen,
 • De tabel bijzondere beloningen,
 • De heffing bij fictieve dienstbetrekkingen,
 • Enkele aspecten van de heffing,
 • De eindheffing,
 • De loonadministratie,

Module Loonheffingen 2 - Vervolg

 • De aangifte loonheffingen,
 • Controle door de belastingdienst,
 • Verzekeringen en voorzieningen,
 • Arbeidsongeschiktheid: de eerste 2 jaren,
 • Langdurige arbeidsongeschiktheid,
 • Werkloosheid,
 • Loonkostensubsidies,
 • Toeslagen,
 • Bezwaar en beroep,
 • Gemoedsbezwaren,
 • De invordering,
 • De voorlopige teruggaaf.

Module Arbeidsrecht

 • Inleiding arbeidsrecht,
 • Overeenkomsten tot het verrichten van arbeid,
 • Bijzondere bedingen,
 • De loonbetaling,
 • Loonbetalingsplicht werkgever,
 • Arbeidstijden,
 • Vakantie en verlof,
 • Flexibele arbeidsverhoudingen,
 • De collectieve arbeidsovereenkomst,
 • Medezeggenschap,
 • Duaal ontslagstelsel,

Module Arbeidsrecht - Vervolg

 • Einde van de arbeidsovereenkomst,
 • Overgang onderneming,
 • Verplichtingen werkgever,
 • Verplichtingen werknemer,
 • Pensioen.