Avondopleidingen SKO Vught en Den Bosch

 

Avondopleidingen SKO

Inhoud Opleiding Basiskennis Ondernemerschap
(Middenstand)

Op deze pagina vindt u alle onderwerpen waaraan we tijdens de opleiding Basiskennis Ondernemerschapaandacht besteden.

Spreekt de inhoud van de opleiding u aan?

Kijkt u dan hier voor informatie over de opzet, startdatum en prijzen van de opleiding Opleiding Basiskennis Ondernemerschap (Middenstand).

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op: 073 - 656 22 77 of info@avondopleidingensko.nl.

Marketing

 • Marketing
  • Marketingbeleid en marketingmix,
  • Marktvormen
  • Soorten markten
  • Marktonderzoek
  • Marktaandeel
 • Product
  • Producteigenschappen
  • Productlevenscyclus
  • Marktsegmentatie
  • Goederen en assortiment

Vervolg Marketing

 • Prijs en distributie
  • Prijsbeleid
  • Prijsstrategie
  • Bedrijfskolom
  • Distributiekanalen
 • Promotie
  • Communicatie en media
  • Persoonlijke verkoop
  • Reclame
  • E-business

Personeel en Organisatie

 • Sociaal beleid
  • Management
  • Personeelsbeleid
  • Sociale Zekerheid
  • Bescherming
 • Arbeidsovereenkomsten
  • Individuele ao
  • Collectieve ao
  • Plichten wg en wn
  • BeĆ«indigen ao
  • Diensten van derden

Bedrijfsadministratie:
Financiering

 • Balans, W&V, liquiditeit
  • Balans
  • Veranderingen op de balans
  • Winst-en-verliesrekening
  • Liquiditeit
 • Rechtsvormen
  • Rechtsvormen
  • Eenmanszaak
  • VOF en maatschap
  • BV en NV

Bedrijfsadministratie:
Financiering

 • Vreemd Vermogen
  • VV op lange termijn
  • VV op korte termijn
  • Leasing
 • Kengetallen
  • Liquiditeit
  • Solvabiliteit
  • Rentabiliteit
  • Cashflow

Bedrijfsadministratie:
Fiscale aspecten

 • Facturen
  • Omzetbelasting
  • Facturen
  • Kasstaat
  • Debiteurenbeheer
 • Omzetbelasting
  • Aangifte OB
  • Kleine Ondernermersregeling
 • Inkomsten- en vennootschapsbelasting
  • Ondernemingsfaciliteiten
  • Aangifte IB
  • Aangifte VB

Bedrijfsadministratie:
Ondernemingsplan

 • Ondernemingsplan
  • Persoonlijk plan
  • Marketingplan
  • Financieel plan
  • Organisatieplan
 • Financieel plan
  • Investeringsbegroting
  • Financieringsbegroting
  • Exploitatiebegroting
  • Liquiditeitsbegroting