Avondopleidingen SKO Vught en Den Bosch

 

Avondopleidingen SKO

Inhoud Cursus Management

Op deze pagina vindt u alle onderwerpen waaraan we tijdens de cursus Management aandacht besteden.

Spreekt de inhoud van de cursus u aan?

Kijkt u dan hier voor informatie over de opzet, startdatum en prijzen van de Cursus Management

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op: 073 - 656 22 77 of info@avondopleidingensko.nl.

Organisatie en omgeving

 • Wat is management?
 • Organisatie, onderneming en bedrijf,
 • De omgeving,
 • Wetgeving,
 • De rechtsvormen,
 • De sectoren,
 • De bedrijfskolom.

Besturen en beslissen

 • Het primaire proces,
 • Het bestuursproces (management-proces),
 • Procesbeheersing,
 • Het strategisch, tactisch en operationeel niveau,
 • Het besluitvormingsproces.

Strategisch management

 • Strategie: de hoofddoelstelling en afgeleide doelen,
 • Nevengeschikte doelstellingen,
 • Eisen aan de doelen,
 • Het formuleren van de strategie.

Tactisch management: planning

 • Planningniveau's en -termijnen,
 • Planningsmethoden.

Tactisch management: organiseren

 • Arbeidsverdeling,
 • Eisen aan het taakontwerp,
 • Werkstructurering,
 • Horizontale en verticale taak-verdeling,
 • Delegatie,
 • Spanningswijdte en omspanningsvermogen.

Tactisch management: organisatiestelsels

 • Organisatiestructuur en organisatieschema's,
 • Formele en informele organisatie.

Operationeel management

 • Leidersschapsstijlen,
 • Managementtechnieken,
 • Cultuur,
 • Motivatie,
 • Conflictmanagement,
 • Personeelsbeleid,
 • Einde van de arbeidsovereenkomst.

Diverse bedrijfsprocessen en functies

 • Kwaliteitsmanagement,
 • Verandermanagement,
 • FinanciĆ«n,
 • Marketing processen,
 • Logistieke processen,
 • Productiemethoden.